Kuusi askelta tulevaisuuteen

Kestävän metsätalouden puolesta

Kestävä metsänhoito ja kestävä metsätalous merkitsevät kannattavaa ja turvattua metsän hyödyntämistä pitkällä tähtäimellä.  Vastuullisena yhtiönä Luvian Saha huolehtii siitä, että metsien hoito ja käyttö on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää.

Luvian Sahan hakkuut ovat aina lainmukaisia ja otamme vastaan vain laillisesti hakattua puuta. Kunnioitamme alkuperäiskansojen oikeuksia. Otamme hakkuissamme merkittävän suojeluarvon kohteet (HCV) huomioon. Mahdollisissa metsänuudistamistoimenpiteissä emme käytä geenimuunneltua materiaalia.

Kestävälle metsätaloudelle on määritelty 6 kriteeriä, joiden perusteella vastuullisuutta arvioidaan. Suomessa sovellettavat kriteerit ja indikaattorit pohjautuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin yleiseurooppalaisiin malleihin.

Yleiseurooppalaiset kestävän metsätalouden kriteerit ovat:

  1. Metsävarojen ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen sekä metsien merkitys maailmanlaajuiselle hiilenkierrolle
  2. Metsien terveyden ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen
  3. Metsien tuotannollisten toimenpiteiden ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen
  4. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsäekosysteemissä
  5. Metsien suojatoimintojen ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsien hoidossa
  6. Muiden yhteiskunnallis-taloudellisten toimintojen ja edellytysten ylläpitäminen