Puu sitoo ja uusiutuu

Valintamme tänään vaikuttavat tulevaisuuteen

Puu on uusiutuva, hiilidioksidia sitova ja kierrätettävä materiaali. Suomessa puuta kasvaa vuoden aikana suhteessa aina enemmän kuin sitä hakataan.

Puiset rakenteet sitovat ilmasta peräisin olevaa hiilidioksidia, minkä ansiosta ne toimivat pitkäikäisinä hiilivarastoina. Hiili säilyy rakenteissa satoja vuosia. Puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrä on moninkertainen verrattuna puutuotteiden valmistuksen aiheuttamiin päästöihin. Kun tuotteet käytön jälkeen muutetaan energiaksi, niistä ei vapaudu ilmakehään sen enempää hiilidioksidia kuin puuhun on kasvun yhteydessä varastoitunut.

Puumateriaalien luoman lämpimän tunnelman lisäksi puun käytöllä voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun ja akustiikkaan. Puulla on kyky tasata sisäilman kosteuden vaihtelua, mikä pienentää ilmanvaihdon tarvetta ja parantaa energiatehokkuutta.

Luvian Sahalla tukki hyödynnetään sataprosenttisesti. Hake toimitetaan sellun tai paperin valmistukseen. Puru ja kuori hyödynnetään energiatuotannossa. Sahatavaran kuivaamiseen tarvittava lämpö tuotetaan omassa biovoimalassa. Jatkojalosteissa käyttämämme sisämaalit ovat päästövapaita (VOC 0).