Laatua joka vaiheessa

Sahausteknologian huippua

Luvian Sahalla puuraaka-ainetta käsitellään tarkkaan valvotuissa olosuhteissa tukkilajittelusta sahatavaran ja jatkojalosteiden pakkaamiseen ja lastaukseen asti. Pitkälle automatisoidussa prosessinohjauksessa hyödynnetään kameroita, tietotekniikkaa ja röntgeniä. Edistyksellinen teknologia tukee korkeaa laatua ja joustavaa tuotantokapasiteettia.

Molemmat sahalinjamme – päälinja Linck ja pienpuulinja Veisto – edustavat nykyaikaista, tehokasta sahausteknologiaa. Tuorelajittelulinjoja on kaksi: yksi lautatavaralle, toinen sydäntavaralle.

Sahaus
325 000 m³
vuodessa
Kuivaus
22
kuivaamoa
Tukkilajittelu
91
lajittelulokeroa